Avíza

Nižšie váhy pomaly budovať silnejšie svaly


Foto: Colin Gould

Z našich sedení na vzpieraní získame viac zdvíhaním a spúšťanie. Pomaly privádzanie ľahších závaží do východiskovej polohy - či už hovoríme o kučeravkách bicepsov, lisoch na hrudníku alebo o spätných nárazoch tricepov - pôsobí svaly iným spôsobom, zatiaľ čo sa predlžuje (namiesto sťahovania, napríklad pri zdvíhaní váhy). Väčšina z nás zanedbáva túto časť pohybu, aj keď zapojenie svalu do pohybu môže pomôcť pri zdvíhaní.

Zobrať: Zapojenie svalov na ceste hore a nadol nám v dlhodobom horizonte pomáha viac zdvíhať.

Urob to dnes: V hornej časti nasledujúceho rozťahovania odpočítavajte od 10, keď pomaly klesáte. Nie také ľahké, ako to znie!

Krátke načas?

Vyskúšajte tieto pohyby celého tela, aby ste pracovali viac svalov za pár minút.

Shaky končatiny?

Prečo sa chvejeme, keď zdvíhame ťažké váhy.