Avíza

Stresu? Napíšte to preč


Zdieľať na Pintereste

Život je zaneprázdnený, ale výskum naznačuje, že napísanie našich emócií môže pomôcť v boji proti každodennému stresu. Ukázalo sa, že iba pár minút zaznamenávania denných udalostí a súvisiacich pocitov výrazne znižuje úzkosť a (medzi študentmi) môže dokonca zvýšiť výkon, keď sa uskutoční pred veľkým testom.

Už sa zapisujete do denníka? Buďte optimistickí a zablahoželať k dobre vykonaným prácam a zároveň zostať pozitívny v tom, čo má prísť. Udržujte myšlienky plynulé a nebojte sa vyjadrovať nepríjemné myšlienky alebo pocity - najmä tie, ktoré máte ťažko rozprávať ostatným.

Stánok so sebou: Denne udržiavajte denník, ktorý vám pomôže zvládať stres a dať perspektívy životným starostiam.

Získajte Zen

Práca stiesňuješ svoj štýl? Vyjdite von a začnite záhradkárstvo, aby ste zmiernili stres.

Poznajte svoje ciele

Stanovenie cieľov a plánov na ich dosiahnutie je tiež skvelým spôsobom, ako sa vysporiadať so životnými stresormi.